Desengordurante.png

ODTŁUSZCZACZ DO CHŁODNICY

Czyszczenie olejów i tłuszczów

 

Instrukcja użycia: 

1 - Z silnikiem w temperaturze otoczenia, dodać produkt do układu chłodzenia, w ilości od 5 do 10% pojemności.

2 - Zamknąć pojemnik chłodzący i uruchomić silnik.  Pozostaw uruchomiony silnik aby umożliwić kilkukrotny obieg produktu w całym systemie chłodzenia.

3 - Wyłącz silnik, poczekaj na spadek temperatury i ciśnienia.

4 - Opróżnij cały układ chłodzenia.

5 - Dokładnie umyć cały obieg wodą, aby wypłukać wszystkie ślady. Jeśli obieg nie jest całkowicie czysty, powtórzyć procedurę jeszcze raz.

6 - Na koniec napełnić układ chłodzenia środkiem OxycedetAntifreeze.