Massa com Antifricção Grau II.png

Smar ze środkiem przeciwciernym (klasa 2)

Specjalne smary do smarowania łożysk i urządzeń, którym są poddawane
wstrząsy i wibracje.
Dobre właściwości antykorozyjne, całkowicie nierozpuszczalne i wodoodporne,
ekstremalna przyczepność i zdolność zaangażowania, spraw, aby to ciasto
odpowiedni smar do zastosowań w kontakcie ze środowiskiem solnym i
utleniacze.