Konsekwentny Smar

Massa_com_Antifricção_Grau_II.png

ZŁOŻONA MASA SULFONIANU WAPNIA

SMAR PRZECIWCIERNY KLASY 2

Massa_Sulfonato_Cálcio_Complexa.emf.png