Massa de Cobre com Antifricção.png

SPRAY MASA MIEDZIANA O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTY TARCIOWYCH

Masa miedziana o właściwościach anty tarciowych jest produktem, który chroni mechanizmy przed niekorzystnymi warunkami, ułatwiając ich późniejszy demontaż. 

Odporność na temperatury do 1000ºC. Zapewnia cienką warstwę miedzi, która zapobiega blokowaniu się części. 

Nałożyć produkt na zespoły.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.