Dielétrico.png

SPRAY DIELEKTRYCZNY 

Eliminacja usterek i zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych spowodowanych niekorzystnym środowiskiem, takim jak powodzie, utrzymująca się wilgotność, słona atmosfera itp.

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA: 

Wszystkie zastosowania elektryczne i elektroniczne do 32.000V. Wszystkie zastosowania związane z czyszczeniem i ochroną systemów elektrycznych i elektronicznych. Tworzy ochronną warstwę molekularną, która przenika przez pory i nierówności, usuwając wilgoć. Ze względu na cienką grubość warstwy, nie wpływa na dobrą transmisję elektryczną.

 

JAK UŻYWAĆ: 

Obficie spryskać i pozwolić odparować przed uruchomieniem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego. Jeśli chcesz zastosować produkt do urządzeń elektrycznych, które zostały zanurzone w wodzie, wszystkie ślady wody muszą być usunięte przez sprężone powietrze przed zastosowaniem Dielektryka. W warunkach otoczenia o dużej wilgotności i zasoleniu, należy regularnie przeprowadzać konserwację zapobiegawczą.